Hızlı Erişim

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İş Akış Şemaları

1. YAZI İŞLERİ

2. İDARİ İŞLER

2.1. Arıza Onarım İşlemleri

2.2. Baskı Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı veya Belge Çoğaltma İşlemleri

2.3. Büro Bakım Onarım İşlemleri

2.4. Elektrik Arızasının Onarım İşlemleri

2.5. Evrakların İşlem Gördükten Sonra Birimlere Teslim Edilmesi

2.6. Gelen Evrakların Kayda Alınması

2.7. Giden Evrakların Kayda Alınması

2.8. İdari Fotokopi Makinasının Çalıştırılması, Belge Çoğaltma İşlemleri

2.9. Jeneratör Cihazının Bakım İşlemleri

2.10. Posta ile Evrakların Gönderilmesi

2.11. Posta Pulu Kullanım Raporunun Hazırlanması

2.12. Telefon Santrali Hizmetleri

3. ÖĞRENCİ İŞLERİ

3.1. % 10'a Giren Öğrencilerin Tespit Edilmesi

3.2. Askerlik Tecil Belgesi (Ek-C) Hazırlanması

3.3. Burs Başvurusu İşlemleri

3.4. Ders Ekleme ve Silme Başvurusu

3.5. Ders Kaydının Yapılması

3.6. Ders Muafiyeti Başvurusu

3.7. Diploma Bilgileri Formunun Hazırlanması

3.8. Haftalık Ders Programının Hazırlanması

3.9. İlişik Kesme Başvurusu

3.10. Kayıt Dondurma Başvurusu

3.11. Kontenjan Belirleme

3.12. Mazeret Sınavı İsteği

3.13. Mazeretli Ders Kaydı Yaptırma Başvurusu

3.14. Mezuniyet Belgesi Başvuru İşlemleri (Kayıp Nedeniyle)

3.15. Mezuniyet Belgesi Müracaatı

3.16. Mezuniyet Tek Ders Müracaatı

3.17. Öğrenci Belgesi Verilmesi

3.18. Öğrenci Dilekçelerine Cevap Verilmesi

3.19. Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci

3.20. Öğrenci Kimlik Kartı Çıkarma Başvurusu

3.21. Öğrenci Temsilciliği Seçimi İşlemleri

3.22. Önlisans Belgesi Talebi

3.23. Sınav Notuna İtiraz Yapılması

3.24. Sınav Programının Hazırlanması

3.25. Sınıf Danışmanı Görevlendirilmesi

3.26. Staj

3.27. Tek Ders Sınavı Başvuru İşlemleri

3.28. Telafi Dersi Yapma Talebi

3.29. Transkipt Başvurusu

3.30. Yatay Geçiş Başvurularının Yapılması (Yüksekokul Dışına)

3.31. Yatay Geçiş Başvurularının Yapılması (Yüksekokulumuza)

3.32. Yatay Geçiş ile Kayıt Yaptıran Öğrencinin Dosyasının İstenmesi

3.33. Yeni Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

4. PERSONEL İŞLERİ

4.1. 31. Maddeye Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

4.2. 35. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu

4.3. 39. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu(Kısa Süreli)

4.4. 39. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu(Uzun Süreli)

4.5. 40-a Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

4.6. 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

4.7. Açıktan Ataması Yapılan Personelin İşe Başlama İşlemleri

4.8. İzin (Babalık)  Başvurusu

4.9. İzin (Evlilik) Başvurusu

4.10. İzin (Hastalık) Başvurusu

4.11. İzin (Mazeret) Başvurusu

4.12. İzin (Ölüm) Başvurusu

4.13. İzin (Yıllık İzin) Kullanma Başvurusu

4.14. İzin (Yurtdışında Yıllık) Başvurusu

4.15. Naklen Başka Kuruma Atanan Personelin Ayrılış İşlemleri

4.16. Öğretim Elemanı(Öğr.Gör. ) Atanma İşleri

4.17. Öğretim Elemanı(Öğr.Gör.) Yeniden Atanma İşlemleri

4.18. Personel Belgesi Talep Edilmesi

4.19. Personelin Askerlik Hizmeti için Görevinden Ayrılması

4.20. Yrd.Doç.Dr. Kadrosuna Açıktan Atanma İşleri

5. TAHAKKUK

5.1. Bütçe Hazırlık Çalışması

5.2. Doğrudan Temin İle Mal Alımı

5.3. Ek Çalışma Bordrosu Hazırlanması İşlemleri

5.4. Elektrik Faturasının Ödenmesi İşlemleri

5.5. Emekli Kesenek  İşlemlerinin Bildirilmesi

5.6. F1 Formlarının Hazırlanması

5.7. Geçici Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri

5.8. Hurdaya Ayırma İşlemleri

5.9. Maaş Bordrosu Yazısının Hazırlanması İşlemleri

5.10. Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulması

5.11. Ölüm Yardımı Başvuru İşlemleri

5.12. Raporlu Personelin, Raporlu Süreleri İçin Kesinti Hazırlama İşlemleri

5.13. Su Faturasının Ödenmesi İşlemleri

5.14. Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama İşlemleri

5.15. Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İşlemleri

5.16. Taşınır Yıl Sonu İşlemleri

5.17. Telefon Faturalarının Ödenmesi İşlemleri

6. EVRAK KAYIT

6.1. Gelen Evrak Kayıt

6.2. Giden Evrak Kayıt

7. BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

7.1. 39. Maddeye Göre Görevlendirilme Talepleri(Kısa Süreli)

7.2. 39. Maddeye Göre Görevlendirilme Talepleri(Uzun Süreli)

7.3. Ders Muafiyet Başvuruları

7.4. Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirilme İşlemleri

7.5. Evrak Kayıt İşleri

7.5. Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Başvuruları(Öğr.Gör)

7.6. Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Başvuruları(Yrd.Doç.Dr.)

7.7. Akademik Personel Dilekçelerine Cevap Verilmesi İşlemleri

7.8. Bilimsel Etkinlik Yazılarının Öğretim Elemanlarına Tebliğ Edilmesi

7.9. Bölüm Görüşü Sorulan Yazılara İlişkin İşlemler

7.10. Ders Vermek Üzere Fakülte Dışından Gelen Talep Yazılarına İlişkin İşlemler

7.11. Evrak Dosyalama İşlemleri

7.12. Öğrenci Dilekçelerine Cevap Verilmesi İşlemleri

7.13. Telafi Dersi Başvuruları

8. MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM

8.1. Evrakların İmzaya Sunulması

8.2. Kurullar 

8.3. Randevu

9. TEKNİK HİZMETLER


Ekleme tarihi: 04-12-2018 07:19:44