Hızlı Erişim

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dilekçe ve Formlar

                                                                                                                                                                       

 1-Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi 

 9-Muafiyet ve İntibak Onay Formu

 2-Muafiyet Dilekçesi

 10-Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

 3-Üst Sınıftan Ders Alma Talep Dilekçesi

 11-Yatay Geçiş için İlişik Kesme Belgesi

 4-İlave Ders Alma Talep Dilekçesi

 12-Belge Talep Dilekçesi

 5-Ders Ekle-Sil Formu

 13-Müfredat ve Ders İçerikleri İsteme Dilekçesi

 6-Mezuniyet İki Ders Sınavı Talep Dilekçesi

 14-Öğrenci Kimlik Talep Formu

 7-Kayıt Dondurma Başvurusu

 

 8-Yaz Okulu Başvurusu

 


Ekleme tarihi: 03-12-2018 13:18:42 Güncellenme tarihi: 13-04-2022 11:09:34